خريد دستبند فاني بافت ارزان قيمت فاني بافت تشكيل شده از 14 رنگ و 600 قطعه و يك پايه بافت كه داراي پايه هاي زيادي است و يك ميل بافتني مي باشد كه به راحتي ميتوانيد ببافيد و هر چه مي خواهيد خلق كنيد... ما به روزي حلال ايمان و اعتقاد داريم رضايت مشتري بيشتر از هر چيزي براي ما مهم است بافت دس
قیمت : 5000 تومان