خرید سطل زباله خودرو درب دار مخصوص , سطل آشغال ماشین خرید سطل زباله ماشین وسیله بی نظیر برای جلوگیری از کثیف شدن  ماشین سطل زباله دائمی خودرو وسیله ی مناسب و کاربردی برای محافظت از محیط زیست خرید سطل آشغال ماشین برای جلوگیری از اتلاف وقت زیاد برای  جمع آوری زباله داخل ماشین خرید سطل زباله مخصوص ماشی
قیمت : 14400 تومان